Vnitřní stěny

LL 22

vnitřní nosná stěna,
suterénní zdivo
bez izolace 

Tloušťka zdi: 220 mm
R = 0,66 m2K/W
U = 1,51 W/m2K
Rw = 57 dB

L 7,5

příčka



Tloušťka zdi: 75 mm
R = 0,79 m2K/W
U = 0,952 W/m2K
Rw = 39 dB 

GG 10

příčka



Tloušťka zdi: 100 mm
R = 0,90 m2K/W
U = 0,862 W/m2K
Rw = 39 dB 


vícevrstvá příčka



Tloušťka zdi: 100 mm
R = 1,84 m2K/W
U = 0,54 W/m2K
Rw = min. 42 dB