Skip to main content

Začalo to před půl stoletím. Rodinnou firmu VELOX založili v Korutanech v roce 1956 bratři Franz & Peter Steinerovi. Prvotním impulsem pro založení firmy byl nápad, jak dále hospodářsky zpracovávat dřevěnou štěpku z tehdejší pily.

Pomocí jimi vyvinutého lisovacího procesu se tak od té doby vyrábí štěpkocementové stavební a izolační desky. Název firmy mluví za vše. Název firmy se odvozuje z latinského slova "velox", což znamená "rychle, svižně". Do názvu firmy se tak dostala jedna z hlavních charakteristik stavební technologie VELOX, tedy rychlé a nekomplikované zpracování.

 

 2012:

V září byla  v závodě VELOX odstartována největší investice v historii firmy. Rozšíření provozu zahrnuje instalaci nové  sušárny dřeva avýstavbu nové výrobní haly, která v areálu firmy nahradí výrobní halu vyžadující sanaci.

  

2010:

- Jednatel, Dipl. obch. Krampl, odchází do penze.

- Güntherovi Leopoldovi je navíc svěřena odpovědnost za dceřinou firmu v Hranicích/Česká republika.

 

2008:

Jmenování dalšího jednatele: Günther Leopold přebírá odpovědnost za pobočku v Maria Rojach.

 

1997:

Převzetí druhého závodu v Oslavanech, Česká republika.

 

1995:

Založení závodu na výrobu desek v Hranicích, Česká republika.

 

1983:

- synovec bratrů Steinerových, Dipl. obch. Reinhold Krampl, přebírá vedení společnosti.

- Převzetí firemních podílů pány Otwinem a Reinholdem Kramplovými.

 

1967:

Přechod na automatickou výrobu desek VELOX.

 

1960:

Vynález a patentování systému ztraceného bednění VELOX

  

1956:

Prvotním impulsem pro založení firmy bratry Franzem & Peterem Steinerovými byl nápad, jak dále hospodářsky zpracovávat dřevěnou štěpku z tehdejší pily.