Ochrana osobních údajů

Informace společnosti VELOX-WERK, s.r.o., o zpracování osobních údajů

Společnost VELOX-WERK, s.r.o., se sídlem na adrese: Bělotínská 288, Hranice I – Město, 753 01 Hranice, IČ: 62363778, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7942, tímto jakožto správce osobních údajů informuje o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci webových stránek společností VELOX-WERK s.r.o. dále také jen „VELOX“.

VELOX zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a v souladu s dalšími právními předpisy.

 

Identifikační údaje správce:

VELOX - WERK s.r.o.
sídlo: Bělotínská 288, Hranice I – Město, 753 01 Hranice
IČ: 62363778
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7942
ID datové schránky: i9y9dv4
Tel.: +420 581 651 430,
email: velox@velox.cz

 

Kontakt s námi

Když nás budete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem kontaktovat, budou Vaše udané údaje pro zpracování poptávky a pro případ dalších navazujících otázek u nás uloženy šest měsíců. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nepředáme dál.

 

Vaše práva

Máte právo na informace, opravu, vymazání, výhradu, přenositelnost údajů, odvolání nebo nesouhlas. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje zákon na ochranu údajů nebo Vaše zákonné nároky na ochranu údajů byly nějak porušeny, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.