Novinky

Aktuální opatření s ohledem na riziko nákazy COVID-19

Vážení zákazníci,

Dovolte, abychom se vyjádřili k momentální situaci.

Společnost VELOX-WERK s.r.o. si plně uvědomuje vážnost situace spojenou s rizikem onemocnění COVID-19 a snažíme se na ni adekvátně reagovat.

Zavedli jsme nezbytná bezpečnostní opatření v souladu s posledním nařízením vlády ČR, ať se to týká opatření na pracovišti nebo kontaktu se zákazníky.

V současné době jsme tak připraveni realizovat všechny smluvené i rozjednané zakázky, přijímat nové a v maximální míře Vám pomoci.

Věříme, že po rozvolnění nejpřísnějšího nařízení se všichni postupně brzy vrátíme do běžného režimu.

Situaci nadále sledujeme, přizpůsobujeme se jí a budeme Vás průběžně informovat.

VELOX-WERK, s.r.o.