Mise / prohlášení

Díky spojení technické kvality s inovativní technologií a zákaznickými požadavky odpovídají námi vyráběné stavební produkty a systémy současnému stavu techniky a jsou vysoce kvalitní. V ohnisku našeho zájmu stojí kvalita, inovace, aktivní spolupráce ve firmě a loajalita k zákazníkům a dodavatelům.

Kompetence a jedinečný produkt

VELOX sází na přírodní stavební materiál - dřevo. Ekologické a zušlechtěné do podoby špičkového produktu, který splňuje ty nejvyšší nároky. 


O vysoké kvalitě produktů svědčí celá řada projektů, které společnost VELOX v posledních desetiletích realizovala.  Produkty společnosti VELOX v sobě spojují všechny přednosti: přesvědčují Vás svými vynikajícími stavebně-fyzikálními vlastnostmi a udávají nová měřítka pro zvukovou a tepelnou izolaci, koeficient tepelného prostupu, požární bezpečnost a seizmickou bezpečnost.  Díky systému ztraceného bednění VELOX jsou stavby realizovány v krátké době při dodržení vysoké kvality provedení.

 
Kompetence a kvalita servisu

Tým VELOX přemýšlí a jedná vždy s ohledem na zákazníka: naším předním cílem je reagovat na přání zákazníků kompetentně a nabízet jim optimální servisní služby. Prospěch zákazníka a jeho spokojenost jsou ve firmě VELOX nejvyšší prioritou. Ať už se jedná o objednávky, sdělování informací o produktu a způsobu dodání, zpracování všeobecných zákaznických poptávek nebo o průběžnou podporu na staveništi a realizaci stavebního záměru - vždy se snažíme o to nejlepší řešení a poskytnutí optimálního servisu. 

S cílem zvýšit kvalitu zpracování a stavby vytvořila firma VELOX  online servisní portál, který pomocí názorných filmových animací představuje jednoduché a rychlé zpracování stavebních systémů VELOX.

Kompetence spojená s tradicí a inovací

Síla tradice a dynamika inovace - to jsou charakteristické rysy společnosti VELOX. Už více než půl století se stavební firmy a stavebníci spoléhají na vlastnosti systému ztraceného bednění VELOX. Současně však tato tradiční firma pomocí celé řady inovací neustále usiluje o pokrok a průběžné zavádění zlepšovacích opatření.  

Kompetence a partnerství

Rodinná firma VELOX se v rámci férové konkurence snaží o dlouhodobý, udržitelný rozvoj firmy a tím o splnění své odpovědnosti spolehlivého a na kvalitu zaměřeného partnera vůči svému týmu, zákazníkům a dodavatelům. Usilujeme o to, aby naše spolupráce byla vždy zaměřená na hledání řešení a probíhala na základě partnerského vztahu, tak aby se vytvářely dlouhodobé a pevné vazby. V souladu s tímto motem VELOX nepřemýšlí v horizontu čtvrtletí, ale generací!

Kompetence a ekologie

Stále důležitějším aspektem při volbě stavebního materiálu jsou ekologické ukazatele, celková doba životnosti, trvalá hodnota a tepelná a zvuková izolace. Štěpkocementové desky VELOX splňují všechny tyto požadavky! Tento masivní stavební materiál je vyroben z přírodních surovin a vychází z nejnovějších ekologických poznatků - vyznačuje se tak vynikající ekologickou bilancí.

Zvláštní důraz na ochranu životního prostředí je kladen nejen při výrobě štěpkocementových desek; společnost VELOX zužitkovává ve svém závodu také zbytky vzniklé při zpracování na staveništích. Výrazně tak přispívá k omezení skládek. Stavební zbytky jsou 100% recyklovatelné.

VELOX tak slouží k zachování ekologické rovnováhy a zdravého životního prostředí jako základu pro zdravý život a bydlení.