Jednostranné bednění věnců

Pro bednění věnců stěn se používá věncová deska VELOX WSC35 výšky 250 mm, která může být opatřena tepelnou izolací v tloušťkách 50 nebo 100 mm. Díky tepelné izolaci dochází k podstatnému omezení možného vzniku tepelných mostů obvodových věncových konstrukcí v místě styku se všemi typy stropních konstrukcí.

K nosným stěnám se bednění věnců připevňuje montážními sponami s antikorozní úpravou. Délka spon odpovídá šířce zdiva.

Jednostranné bednění věnců je tvořeno věncovými deskami VELOX a sadami montážních spon HB. K vytvoření 2 bm jednostranného bednění je potřeba 1 ks věncové desky a 1 sada spon HB (=5 ks). Jednostranné bednění věnců se realizuje před montáží stropní konstrukce.  

Velikost: délka 200 cm; standardní výška do 25 cm

Oblast použití: K bednění okrajů stropů.

Přednosti: Jednoduchá a rychlá montáž na zdivo pomocí montážních spon (2 min/bm), bez schnutí, protože se neprovádí lepení

Balení: Stoh s podložkou (svázaný) 

Systém se skládá z následujících součástí: 1 ks nařezaného bednění věnců o délce 200 cm a 5 montážních spon (1 svazek)

Další informace najdete zde: Informační brožura "Bednící produkty"

 >> Zpět na přehled