Objekty a bytové domy

S rostoucími počty obyvatel měst i nových podniků rostou požadavky na kvalitu bytů i firemních objektů v bytových domech. Také výstavba velkých objektů ze stavebního systému VELOX má tradici již od počátku výroby tohoto systému. Postaveny byly různé druhy objektů od prodejních a sportovních center přes množství bytových domů až například po církevní stavby. Stavba s VELOXem nemá tvarová ani výšková omezení a je velmi trvanlivá. Velkou výhodou staveb z VELOXu je jejich ekonomický provoz a také fakt, že na ně bylo použito především přírodních materiálů. Díky zabudované tepelné izolaci již není potřeba dodatečných zateplení. To vše přináší přidanou hodnotu investorům a samozřejmě vysokou kvalitu bydlení pro konečné uživatele.

Proč stavět s VELOXem?

Stavební systém VELOX vás zaujal a nyní se rozhodujete, zda ho pro svoji stavbu použít? Přečtěte si o výhodách, kterými VELOX přesvědčil mnoho profesionálů:

1. S VELOXem je stavba rychlejší

Stavební systém VELOX je uceleným systémem, který významně zjednodušuje koordinaci celé výstavby. Například většina bytových domů je navržena jako monolitická nosná konstrukce s cihlovou vyzdívkou. Z toho vyplývá, že budete potřebovat minimálně dvě firmy, které provedou hrubou stavbu. Taková stavba je samozřejmě složitější, a tím také dražší.
Se stavebním systémem VELOX získáte i tým lidí, kteří se během jednoho cyklu postarají jak o fasádní zdivo s izolací, tak o zvukové příčky, mezibytové příčky, výtahové šachty, schodiště, stropy a mnoho dalšího.
Další úsporu času poskytují stropy z VELOXu. Jsou totiž až o polovinu lehčí než stropy monolitové. Díky tomu je potřeba méně stavebního materiálu a finanční úspora je opravdu znatelná.

2. VELOX šetří prostor

Tloušťka stěn z VELOXu, a to jak vnitřních, tak venkovních, je menší než u klasické výstavby. Výsledkem je větší obytná plocha pro budoucí obyvatele a větší prodejní plocha pro investora. Na jednom bytě tak lze díky VELOXu oproti klasické výstavbě získat až 12 % prostoru navíc.
Úspory prostor je možné dosáhnout nejen díky tomu, že stěny z VELOXu jsou tenčí, ale také díky výborné nosnosti stavebního systému VELOX. Na základě nich je u vyšších staveb často možné (po schválení statikem) použít 150 mm betonové jádro místo 200 mm.
S tenčím betonovým jádrem a stropy z VELOXu je navíc stavba lehčí, z čehož vyplývají další úspory stavebního materiálu i celková menší náročnost stavby.

3. VELOX skvěle izoluje teplo i hluk

Vynikající zvukově a tepelně izolační vlastnosti jsou velkou předností stavebního systému VELOX. Díky perfektní tepelné izolaci je možné s VELOXem stavět opravdu úsporně, a to dokonce i bytové domy. Budoucí obyvatelé staveb z VELOXu tak ocení úsporu nákladů na energie a zároveň klid - díky promyšlené izolaci zvuku.

4. Minimum odpadu ze stavby

Při správném a efektivním použití stavebního systému VELOX vzniká naprosté minimum odpadu. Čímž jsou eliminovány náklady na jeho likvidaci.