Pasivní domy

Co znamená, že dům je tzv. pasivní? Řečí čísel: Pasivním domem nazýváme dům, který má spotřebu energií méně než 15 kWh/m2 za rok.

Pasivní VELOX

Díky výborným vlastnostem stavebního systému VELOX je možné stavět pasivní domy. Při přípravě celkové koncepce budovy a při následném podrobnějším řešení je třeba důsledně zohledňovat potřebu nízké energetické náročnosti. Energetické vlastnosti budovy ovlivní (v odlišné míře podle povahy konkrétního projektu) zejména:

  • volba pozemku a osazení budovy na něm;
  • orientace ke světovým stranám s ohledem na dopad přímého slunečního záření během roku, současné i v budoucnu předpokládané zastínění budovy okolní zástavbou, terénem a zelení, převládající směr větru;
  • tvarové řešení budovy (kompaktnost tvaru, členitost povrchů), které se nejsnáze vyjadřuje geometrickou charakteristikou, tj. poměrem mezi ochlazovanou plochou obálky budovy a vytápěným objemem (nižší hodnoty jsou obvykle příznivější);
  • vyloučení, popř. omezení koncepčních příčin tepelných mostů v konstrukcích a výrazných tepelných vazeb mezi konstrukcemi;
  • vnitřní uspořádání s ohledem na soulad vytápěcích režimů, tepelných zón a orientaci prostorů ke světovým stranám;
  • velikost vytápěných a nepřímo vytápěných podlahových ploch (objemů) a jejich přiměřenost danému účelu;
  • velikost prosklených ploch na jednotlivých fasádách;
  • očekávané vnitřní tepelné zisky podle charakteru provozu;
  • další místní souvislosti.

 

Je vhodné navrhovat takové řešení budovy, aby bylo požadavku nízké energetické náročnosti dosahováno efektivně, tedy zejména s nízkou investiční náročností a s malou zátěží životního prostředí po celý životní cyklus budovy.

Výsledné energetické vlastnosti budovy lze zpravidla nejlépe ovlivnit při vytváření celkové koncepce v přípravné fázi projektu, zejména dobrou koordinací s koncepcí nosné funkce stavebního systému VELOX, vytápěním a osvětlením budovy. Taková koncepce by měla být charakterizována mj. vyvážeností objemového a konstrukčně technologického řešení všech prostorů a konstrukcí při nejnižší energetické náročnosti budovy


>> Referenční stavby                               >> Stáhnout podklady