Stěnové systémy

Různé tloušťky desek lze podle statických požadavků individuálně kombinovat s potřebnou tloušťkou betonového jádra; tím se dosáhne optimální tloušťky stěny.

Na staveništi se desky ztraceného bednění pomocí stavebních spon rychle a spolehlivě spojí a vyplní jádrovým betonem.

Bednění, instalační rovina, nosný podklad omítky a staticky nosné konstrukce se vytvoří v rámci jednoho pracovního procesu.

Desky ztraceného bednění zvyšují komfort bydlení po stránce tepelně-izolační, tepelně-akumulační i zvukové. Betonové jádro optimálně splňuje statické požadavky a požadavky protihlukové ochrany. Systém ztraceného bednění je odzkoušený a osvědčený už více než 60 let.


Přesvědčte se sami a seznamte se s našimi stěnovými systémy


>> Přejít k pokynům pro zpracování systému ztraceného bednění!