VELOX BUILDING

Systém VELOX BUILDING je výhodné použít i pro stavbu bytových domů, hotelů a dalších staveb s požadavky na dostatečnou tepelnou a zvukovou izolaci, rychlost a kvalitu výstavby a také především na výborný poměr hodnoty a ceny stavebního materiálu.

VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNYVNĚJŠÍ NOSNÉ STĚNY

GT 30

mezibytová příčka

Tloušťka zdi: 300 mm
R = 0,913 m2K/W
U = 0,853 W/m2K
Rw = 64 dB 

TT 19 dvojitá

nosná stěna

Tloušťka zdi: 410 mm
R = 1,81 m2K/W
U = 0,55 W/m2K
Rw = 77 dB 

TT 30

mezibytová příčka

Tloušťka zdi: 300 mm
R = 0,704 m2K/W
U = 1,038 W/m2K
Rw = 63 dB 

Ostatní

Další skladby 
vnější nosné stěny
dle přiložené tabulky. 

TT 25

mezibytová příčka

Tloušťka zdi: 250 mm
R = 0,663 m2K/W
U = 1,038 W/m2K
Rw = 60 dB