Stropy

Ve stavebních systémech VELOX je možné provádět dva druhy monolitických železobetonových stropů.

Na bednění se používá:

- Prefabrikovaných stropních prvků s následným vytvořením železobetonového monolitického žebírkového
  (kazetového) stropu.

- Stropních bednících desek s následným vytvořením železobetonového monolitického deskového stropu.

 

Stropní prefabrikované prvky i stropní bednící desky se přibíjejí v úrovni zakončení stěn, tj. na ukončující desky bednění stěn. Konce stropních desek se pro překlenutí daného rozpětí osazují na jednoduchou soustavu podepření.

 

Rekonstrukce a nástavby starších objektů jsou ekonomicky výhodným způsobem, jak získat nové bytové a administrativní prostory.  VELOX řeší mimo jiné komplikace s nedostatkem manipulačních prostor.

 

VÝHODY stropů prováděných metodou ztraceného bednění

 • provádění stropů je jednoduché a rychlé,
 • vyznačují se dobrým tepelným odporemizolací proti šíření kročejového hluku,
 • umožňují velká rozpětí s rovnými podhledy (tj. bez rušivých žeber, průvlaků) a bez sloupů,
 • při větším rozpětí jsou zvláště hospodárné, protože v porovnání s ostatními stropy přibývá jejich vlastní hmotnost ve vztahu k výšce stropní konstrukce pouze nepatrně,
 • je možno provést stropy jakéhokoliv atypického půdorysu (atypické kusy jsou vyráběny na požádání zákazníka dle výkresu skladby stropu), popř. se přiřežou na staveništi do potřebného tvaru,
 • jsou vhodné pro všechny druhy novostaveb (rodinné, bytové domy, průmyslové stavby, stavby občanského vybavení) i pro rekonstrukce,
 • desky jsou jednoduše opracovatelné a zároveň odolné pro připevňování - tzn. že například osvětlovací tělesa mohou být upevňována šrouby a hřebíky do desek a vedení k nim provedeno ve vyfrézovaných drážkách nebo v dutinách stropních prvků,
 • výborná přilnavost omítek k deskám,
 • neomítnuté stropy (např. v průmyslové výstavbě) mají vysokou zvukovou pohltivost a barevným ošetřením povrchu desek může být dosaženo atraktivního architektonického dojmu,
 • poréznost stropních prvků a dobrá cirkulace vzduchu zaručují rychlé vyschnutí stropů,
 • odpadají odbedňovací práce.