Ostatní objekty

Spořitelny, domy s pečovatelskou službou či restaurace, ale i okresní soud nebo stomatologická poliklinika - to všechno jsou příklady staveb, které již byly díky stavebnímu systému VELOX realizovány.

Galerie Závodný - Mikulov

Stavba Galerie Závodný v Mikulově je situována v místě nedochované původní zástavby, náležející k bývalé židovské čtvrti. Nosná konstrukce budovy je řešena systémem železobetonových monolitických stěn do ztraceného bednění - systém VELOX. Obvodové stěny a netradičně i střešní plášť je obložen přírodním vápencem. Vápenec, vzhledem podobný místnímu, ale svými vlastnostmi odpovídající kladeným požadavkům, byl přivezen z chorvatského ostrova Brač.
Budova Galerie Závodný získala v soutěžní přehlídce Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu 2012 cenu v kategorii novostavba.

VELOX MIKULOV, s.r.o.

Výrobní a administrativní budovy - Brno

Tyto výrobní a administrativní budovy ze systému VELOX jsou rozesety po celém území města Brna.

VELOX MIKULOV, s.r.o. Mikulov

Česká spořitelna - Brno

Šestipodlažní dům pro spořitelnu, v němž jsou umístěny i garáže a 4 patra bydlení, je postaven v proluce na rohu dvou ulic. Uliční oblouková stěna má poloměr 40 m. Dále na této stavbě najdete kulaté schodiště, šikmou atiku, nerovnoměrné nosné stěny, různou tloušťku betonového jádra i tepelné izolace. Doba montáže nosných konstrukcí trvala pouhých 65 dní.

VELOX MIKULOV, s.r.o. Mikulov

Lázně Hodonín

Společnost VELOX MIKULOV, náš výhradní partner, realizovala v Hodoníně budovu pro lázeňské hosty.

VELOX MIKULOV, s.r.o. Mikulov

Dům s pečovatelskou službou - Brno

Dům s pečovatelskou službou v Brně, Kartouzská a Štefánikova ulice.

VELOX MIKULOV, s.r.o. Mikulov

Výzkumný ústav Brno

Výzkumný ústav ze stavebního systému VELOX si můžete prohlédnout v Brně na ulici Chaloupkova.

VELOX MIKULOV, s.r.o. Mikulov

Restaurace Na koupališti v Náchodě

Historické kořeny této budovy spadají až do roku 1935, kdy byla stavba postavena. Posléze ještě prošla několika fázemi rekonstrukcí. Osudovým datem byl den 6.7. 2000, kdy vrchní podlaží budovy lehlo popelem. Pro kompletní rekonstrukci stavby byl investorem a projekční kanceláří zvolen stavební systém ztraceného bednění, jehož dodávku zajistila firma Hoffmann z Chrudimi, která také zajistila vypracování statické části dokumentace. Montáž systému VELOX realizovala v rámci dodávky „na klíč“ místní stavební firma.

HOFFMANN spol. s r.o. Chrudim

Sportovně obchodní centrum - Přerov

Stavba je umístěna přímo u řeky Bečvy, vedle budovy mlýna, která je silně poškozena povodní z roku 1997. Díky nepříznivým základovým poměrům byla založena na 54 monolitických makropilotech. Další zajímavostí řešení stavby, kterou umožnil systém VELOX, je skutečnost, že byla prováděna v zimním období leden 2000 - duben 2001.

VELOX-WERK s.r.o. Hranice

Stanice technické kontroly - Přerov

Stavba (cca 1800 m3) byla realizována kompletně na klíč za tři měsíce. Montáž dodávky VELOXu prováděli čtyři lidé. V roce 1997 byla stavba při povodni zatopena do výše 0,6 m po dobu téměř jednoho týdne. Firma ji musela vytápět nepřetržitě po celý rok. Stavba nebyla ani při tak náročných podmínkách poškozena.

VELOX-WERK s.r.o. Hranice

Dům s pečovatelskou službou v Krnově

Střecha objektu, která tvoří nenásilný přechod mezi vedlejším čtyřpodlažním domovem důchodců a zástavbou rodinných domů, má atypický tvar oblouku nakloněného jedním směrem. V objektu se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím je celkem 27 bytových jednotek. Půdorys má rozměry 50x16 metrů. Zastřešení je tvořeno příhradovými dřevěnými vazníky. Výstavba byla zahájena výkopovými pracemi 15. 9. 1999, hrubá stavba včetně osazení oken a konstrukce střechy byla dokončena 15. 12. 1999. Montáž bednění VELOX včetně betonáže na jedno podlaží a obestavěném prostoru 2 400 m3 trvala cca 10 až 14 dní (dle klimatických podmínek).

VELOX MIKULOV, s.r.o. Mikulov

Česká spořitelna - Mikulov

Jedná se o objekt České spořitelny s velmi zajímavým architektonickým řešením, který v roce 1992 získal cenu architektů.

VELOX MIKULOV, s.r.o. Mikulov

Dům s pečovatelskou službou - Chrudim

Stavba je umístěna v atraktivním prostředí historického jádra města, takže architektonické řešení muselo odpovídat stávajícímu vzhledu okolní zástavby. S umístěním souvisel i stísněný prostor staveniště. Díky použití VELOXu bylo možné stavbu realizovat bez výkonného velkého stavebního jeřábu s minimálním počtem pracovníků.

Práce na montáži VELOXu byly zahájeny 8. listopadu 1997 a nebyly přerušeny ani ve zhoršených zimních podmínkách. Termín dokončení montáže byl 5. duben 1998 a je třeba podotknout, že kompletní montáž v zimních podmínkách provádělo pouze 12 - 15 pracovníků.

HOFFMANN spol. s r.o. Chrudim

Ostatní stavby na Slovensku

Polyfunkční dům Komárno

V Komárně jsme postavili tento polyfunkční dům. V přízemí jsou administrativní prostory, nad nimi v dalších patrech jsou situovány byty. Podívejte se na hotovou i hrubou stavbu.

VELOX CONSTRUCT, s.r.o.

Autoopravárenská dílna - Hurbanovo

Tento objekt byl stavěný v zimních měsících. Stavební systém VELOX díky svým vlastnostem umožní výstavbu v teplotách do -5 stupňů Celsia.

VELOX CONSTRUCT, s.r.o.

Administrativní budovy

V Bratislavě a Nitře byly postaveny ze stavebního systému VELOX následující administrativní budovy:

Okresní soud - Pezinok

Stavbu okresního soudu v Pezinku realizovala stavební firma BaP s.r.o. a byla dokončena v roce 1998. Je charakteristická tím, že budova není omítnutá, ale je použita zavěšená keramická fasáda, která dotváří celkový vzhled budovy.

V současné době plní budova svoji funkci k plné spokojenosti jejich provozovatelů.

VELOX CONSTRUCT, s.r.o.

Polyfunkční dům - Komárno

Práci projektantů ztížil fakt, že stavba je umístěna v centru města na poměrně úzkém pozemku, navíc na labilním podloží tekutého štěrku - seismická oblast.

Projekt obsahuje jedno podzemní a čyři nadzemní podlaží. Podzemní podlaží je zvláštní tím, že se nachází pod úrovní podzemní vody. Objekt vyžadoval použití speciální voděvzdorné izolace a velmi rychlou realizaci, protože náklady na čerpání podzemní vody byly příliš vysoké.

Rychlost výstavby systému VELOX zde sehrála významnou roli. Výstavba byla zahájena v pozdních měsících a nebyla přerušena ani v zimě přes zhoršené podmínky.

VELOX CONSTRUCT, s.r.o.