FAQs

Společnost VELOX pro Vás vybrala  nejčastěji kladené otázky našich zákazníků a partnerů. Podívejte se na naše odpovědi. Pokud by některá Vaše otázka zůstala nezodpovězená, obraťte se prosím na tým VELOX.


1.) Co znamená systém ztraceného bednění?


Desky z opláštěného betonu se spojují pomocí stavebních spon a vytváří tak bednění pro technologii ztraceného bednění s betonovým jádrem. Standardní velikost desek: 50/200 cm

Stavební spony jsou k dostání ve všech požadovaných tloušťkách betonového jádra, resp. tloušťkách stěn.


2.) Jak probíhá výroba štěpkocementu?

Výchozím materiálem pro výrobu tohoto přírodního stavebního materiálu je měkká dřevitá štěpka, tak jak se v průběhu ročních období tvoří při přirozeném růstu, resp. vzniká jako odpad při zpracování dřeva.

S minimálními energetickými náklady se dřevitá štěpka rozmělní na správnou velikost a smíchá se s minerálními látkami, cementem a vodou, resp. se zformuje do štěpkocementových izolačních desek.

Významným rysem této výrobní technologie je zamezení znečištění životního prostředí, zejména udržení čistého vzduchu a vody; případné zbytky z výroby, např. odpad po frézování při kalibrování, jsou přiváděny zpět do výrobního procesu. Štěpkocement tak slouží k zachování ekologické rovnováhy a zdravého životního prostředí jako základu pro zdravý život a bydlení. 


3.) Můžete mi prosím zaslat informace týkající se projektů, typových domů a dodávek staveb ze systému VELOX?

Pro bližší informace o projektech, typových domech či dodávkách stavebího systému VELOX a o jeho montáži prosím kontaktujte naše výhradní partnery, firmu Hoffmann se sídlem v Chrudimi (velox@hoffmann.cz) a pobočkou v Hranicích (hoffmann.hranice@hoffmann.cz) nebo společnost VELOX Mikulov z Mikulova (velox@veloxmikulov.cz).


4.) Co se rozumí pod pojmem bednící produkty?


Bednění věnců se stropní konstrukcí/bez stropní konstrukce
: 
Násuvné bednění věnců ze štěpkocementových izolačních desek s montážními sponami. 

Bednění věnců lepené na zdivo je jednostranné nebo oboustranné bednění věnců tvořené deskou WS 50, která je ke zdivu přilepena nízkoexpanzivní PUR pěnou.

Hotové bednění sloupů a překladů se vyrábí na míru a nahrazuje nákladné vytváření bednění.

Okenní, dveřní překlady a průvlaky.

Překlady pro roletové schránky pro vytvoření překladu usazených rolet se staticky potřebným vytvořením podpěry.

Atikové a parapetní stěny.


5.) Jak dosáhnu vzduchotěsnosti?

Systém ztraceného bednění VELOX se štěpkocementovými deskami se díky svému betonovému jádru velmi dobře hodí pro vytváření nosných stěnových součástí, tak aby byla dosažena vzduchotěsnost.


6.) Co se rozumí pod pojmem "ztracené bednění"?

Pojem "ztracené bednění" označuje takové bednění, které je zapotřebí pro stavbu stěny a které po vybetonování zůstává na stěně. Ztracené bednění je současně instalační vrstvou a nosným podkladem omítky v jednom.

 

7.) Musí se nechat hrubá stavba vymrznout jednu zimu? Možná napíšete, že to není nutné, ale zajímá mě objektivní odpověď s výhledem na kvalitní bydlení do budoucna.

Betonové stavby opravdu není nutné nechat vymrznout. Tato technologická pauza se doporučuje u systémů, u nichž se mění po výšce materiály – tedy cihla / malta / cihla.


8.) Co dělat proti hluku?

Hluk je ekologická zátěž, kterou obyvatelstvo pociťuje nejvýrazněji. Kromě zdravotních následků, např. zúžení cév, zvýšeného vyplavování stresových hormonů a poškození sluchu, studie doložily také poruchy komunikace, učení, koncentrace a spánku. A výhledy do budoucna nejsou právě růžové, protože intenzita dopravy se bude i nadále zvyšovat. Protihluková ochrana je tak důležitým tématem i do budoucna.


9.) Co je zvuková izolace?


U zvukové izolace se pomocí izolačního prvku vytvoří překážka proti šíření zvuku. Výtah z ZTV-LSW 06: (technická směrnice Spolkového ministerstva dopravy)
"Protihlukové stěny a jejich napojení na stavby nebo stavební části musí snižovat (izolovat) zvuk procházející stěnou a hodnocený jako A minimálně o 25 dB". Protihlukové stěny VELOX (LSW) mají zvukovou izolaci od 25 dB do 40 dB.


10.) Co je absorpce zvuku?

Při absorpci zvuku je zvuk pohlcován prvkem protihlukové ochrany.
Výtah z ZTV-LSW 06: (technická směrnice Spolkového ministerstva dopravy)
"Hladina zvuku odráženého plochou stěny (hluk silničního provozu) musí být při zohlednění hodnocení A u odrazových ploch o méně než 4 dB, u absorpčních ploch o minimálně 4 dB, ale méně než 8 dB, u vysoce absorpčních ploch o minimálně 8 dB menší, než je zvuk narážející na tuto plochu.  U protihlukových stěn VELOX činí absorpce zvuku 4 - 14 dB.