Lexikon pojmů

Na této straně Vám VELOX přináší souhrn nejdůležitějších pojmů: 


ZPŮSOBY PROVEDENÍ:

Štěpkocementové desky pro obvodové a vnitřní stěny se vyrábí jako nosné nebo nenosné.

- Obvodové stěny: 
štěpkocementové desky se zabudovanou tepelnou izolací, resp. v kombinaci se sdruženými systémy tepelné izolace.  

- Vnitřní stěny: 
štěpkocementové desky (s větší objemovou hmotností) s masivním betonovým jádrem umožňují optimální protihlukovou ochranu u interiérových příček, příček u schodišť a u dělicích stěn řadových domů (i bez bednění).

- Protipožární stěny:
štěpkocementové desky se díky své vysoké protipožární odolnosti a vynikající odolnosti vůči ohni velmi dobře hodí pro protipožární stěny.

 

PRODUKTY:

- Štěpkocementové desky
Desky ztraceného bednění se spojují pomocí stavebních spon a vytváří tak bednění pro technologii ztraceného bednění s betonovým jádrem.
Standardní velikost desek: 50/200 cm
Stavební spony jsou k dostání ve všech požadovaných tloušťkách betonového jádra, resp. tloušťkách stěn.

- Štěpkocementové stěnové moduly na výšku podlaží
Hotové stěnové moduly na výšku podlaží jsou dalším krokem ve vývoji osvědčených stěnových systémů. Jedná se o průmyslově vyráběné prefabrikáty s konstantně vysokou kvalitou provedení, určené k okamžitému použití. Hotové stěnové moduly zaručují šetrný přístup ke zdrojům při plánování, flexibilitu při koncipování a zpracování a také rychlý postup prací.

- Štěpkocementové bednící prvky
Hotová bednění pro sloupy a překlady se vyrábějí na míru a nahrazují nákladné vytváření bednění.

  Bednění věnců se stropní konstrukcí/bez stropní konstrukce: 
  Násuvné bednění věnců ze štěpkocementových izolačních desek s montážními sponami. 
  Štěpkocementové izolační desky jsou bednění, izolace a nosný podklad omítky v jednom!

  Vytvoření bednění věnců u stěn ze staveništního betonu: 
  Desky pro bednění věnců se stropní konstrukcí se vkládají do bednění ze staveništního betonu, nahrazují tak bednění věnců a není zapotřebí vyrábět žádné bednění!

  Atikové a parapetní stěny se rovněž mohou vyrobit z hotových stěnových modulů.- OSTATNÍ:

   Vysoký záhon VELOX
   Masivní vysoký záhon pro rostliny, tvořený štěpkocementovými izolačními deskami o tloušťce 50 mm, je opravdovým obohacením každé zahrady: s dlouhou životností, odolný vůči povětrnostním vlivům, bezúdržbový, šetrný k zádům a kloubů a s velmi snadným zpracováním.

   Oblast dřevostaveb
   Štěpkocementové izolační desky se používají pro zlepšení zvukové izolace a pro zvýšení akumulační hmoty v interiéru i exteriéru.VLASTNOSTI

- Tepelná izolace a akumulace tepla, difúze par: 
   Stěny ze štěpkocementových desek vytváří příjemné klima pro bydlení.

Základní materiál, dřevo, je znám svou vysokou tepelnou izolací a zdravým komfortem bydlení. Tyto přednosti má i štěpkocement jako masivní stavební materiál. Ve spojení s jádrem z betonu akumulujícím teplo jsou splněny všechny stavebně-fyzikální požadavky. Osazování štěpkocementových desek bez použití malty a bez ložných spár zamezuje vzniku nechtěných tepelných mostů.

Zabudované, resp. dodatečně namontované izolační systémy způsobují, že betonové jádro zůstává v zimě aktivním akumulátorem teplota. Další předností je účinná ochrana před přehříváním v letních měsících. Tak je v každém ročním období zaručena rovnoměrná a příjemná pokojová teplota.

Dále je tímto dosažena vysoká teplota na vnitřních plochách obvodových stěn, takže je vyloučena povrchová kondenzace. Difúzní štěpkocementové desky působí jako klimatická membrána a zajišťují vyvážené klima.


- Zvuková izolace:
   Stěny ze štěpkocementových desek chrání obyvatele před hlukem 

Hluk škodí! Každý den jsou produkovány zvukové emise, které dlouhodobě mohou způsobovat stres, nervozitu a nemoci. 

Díky svým vynikajícím izolačním vlastnostem, které souvisí s hmotností jádrového betonu a nepoddajně elastickými izolačními vrstvami štěpkocementu s vysokým podílem pórů, zajišťují stěny ze štěpkocementových desek tu nejvyšší ochranu. 

Neomítnuté stěny ze štěpkocementových desek a absorpční štěpkocementové prvky splňují vysoké požadavky na absorpci zvuku. Používají se proto jako "vysoce absorpční" stěny v průmyslových a provozních budovách, kde vytváří účinnou ochranu před škodlivým hlukem strojního zařízení.


- Protipožární ochrana:
Stěny ze štěpkocementových desek poskytují nejvyšší protipožární ochranu.

Stěny ze štěpkocementových desek (od tloušťky jádrového betonu 12 cm) zajišťují spolehlivou protipožární ochranu a jsou klasifikovány jako "vysoce požárně odolné" - třída odolnosti proti ohni "REI 180". 


- Seizmická bezpečnost:
Stěny ze štěpkocementových desek poskytují vysokou bezpečnost v případě zemětřesení

Při odpovídajícím konstrukčním uspořádání a statickém dimenzování je možné postavit budovy i v seizmických oblastech. Velké množství zemětřesení v minulosti ukázalo, že budovy postavené ze štěpkocementu dokázaly odolávat silným otřesům země a neutrpěly žádné významné škody.

Štěpkocementové stěny vykazují díky vysoké duktilitě (houževnatosti) a vnitřnímu tlumení obzvláště vysokou odolnost vůči zemětřesení a jsou při něm schopné zachycovat převážně horizontální namáhání.


- Udržitelnost:
Stěny ze štěpkocementových desek splňují požadavky trvalé udržitelnosti.

Při použití štěpkocementu se akumuluje více CO2, než se ho při výrobě uvolní. Toto snížení CO2 zatížení je tak významným příspěvkem k dosažení cílů Kjótského protokolu. 

Zvláštní důraz na ochranu životního prostředí je kladen nejen při výrobě štěpkocementu; společnost VELOX zužitkovává ve svých závodech také zbytky vzniklé při zpracování na staveništích. Výrazně tak přispívá k omezení skládek. 

Zbytky stavebních materiálů z budov postavených ze štěpkocementu jsou 100 % recyklovatelné.


- Dlouhá životnost/masivní stavby:
stěny ze štěpkocementových desek mají dlouhou životnost.

Stále důležitějším aspektem při volbě stavebního materiálu jsou ekologické ukazatele, celková doba životnosti, stálost hodnoty a tepelná a zvuková izolace. Štěpkocement v sobě spojuje všechny tyto aspekty!

Masivní stavební materiály jsou tvořeny přírodními surovinami a vyznačují se proto vynikající ekologickou bilancí. Štěpkocement tak slouží k zachování ekologické rovnováhy a zdravého životního prostředí jako základu pro zdravý život a bydlení.

Pokud se při realizaci svého snu o vlastním domově rozhodnete pro masivní stavební materiál, bude to zaručeně dobré rozhodnutí. Objekty postavené z masivního materiálu si totiž zachovávají svou hodnotu po mnoho generací a díky své robustní konstrukci mají prokazatelně dlouhou životnost.

Díky masivním materiálům vytvoříte trvalé domy pro budoucnost. Masivní domy si Vás získají svou dlouhou životností a přesvědčí Vás dlouholetým využíváním, neboť stavební technologie využívající masivní materiály cílí na dlouhodobě orientované stavební koncepty. Objekty postavené z masivních materiálů tak představují dobrou investici do udržitelné budoucnosti: následujícím generacím zajišťují dobrou budoucnost.

Masivní stavební materiály si Vás získají nejen svou trvanlivostí; zaručují také ten nejvyšší komfort bydlení společně s energetickou účinností a efektivností nákladů.

Kromě vysoké kvality provedení jsou domy postavené z masivních materiálů především bezpečnými stavbami. Nabízí spolehlivou ochranu před hlukem, vloupáním, povětrnostními vlivy (potopa, bouře, oheň,...) a vytváří optimální klima pro bydlení i díky ochraně před horkem v letních měsících.

Stavby z masivních materiálů znamenají současně také úsporné bydlení. Průběžné náklady se u těchto domů drží díky potenciálu úspor u nákladů na energie, údržbu a opravy na velmi nízké úrovni.